Hồng ngâm Thạch Đài

Hồng ngâm Thạch Đài

0 VND
STOCK Có Hàng Sau 2-3 Ngày

1. QUẢN LÝQuản lý khu trọQuản lý phòng trọQuản lý khách hàng    - Thông tin khách thuê    - Ngày vào/ngày ra    - Khai báo & in tạm trú, tạm vắngQuản lý dịch vụ (Dịch vụ bắt buộc và dịch vụ ko bắt buộc như tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, mạng...)    - Cài đặt các loại phí dịch vụ linh hoạt    - Chốt chỉ số dịch vụ (điện, nước)    - Tự động tính toán tiền phải trả    - In phiếu thông báo phí hằng thángQuản lý hơp đồng   - Quản lý hợp đồng khách thuê   - Cài đặt bảng phí dịch vụ cho từng hợp đồng   - In hợp đồngQuản lý thanh toán   - Lưu trữ d...

+